เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาในแต่ละวันเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าบางรายการอาจไม่พอจำหน่าย เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามาแล้วท่านยังไม่ต้องชำระเงินจนกว่าจะมีเจ้าหน้าทีติดต่อท่านเพื่อยืนยันสินค้าก่อนครับขออภัยในความไม่สะดวกครับ